Zakończono prace związane z opracowaniem projektu budowlanego

Zakończono prace związane z opracowaniem projektu budowlanego.
W dniu 08-10-2018 r. złożono wniosek o ZRID.
Trwa procedowanie wniosku o ZRID.
Trwają prace projektowe w zakresie opracowywania projektu wykonawczego