Postęp prac

Szacunkowe zestawienie % zaawansowania Robót na koniec września 2020 r. z podziałem
na poszczególne asortymenty wynosi:

 

 Roboty drogowe:

 • roboty przygotowawcze: 98%
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 95%
 • wzmocnienia podłoża: 75%
 • odwodnienia: 85%
 • podbudowy i stabilizacja: 90%
 • roboty bitumiczne: 85%
 • roboty wykończeniowe: 55,16%

- humusowanie: 58%

- oznakowanie pionowe i poziome: 38%

- bariery ochronne: 75%

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 45%

- elementy ulic: 70%

- ogrodzenia dróg: 45%

 • ekrany akustyczne: 35%

Roboty drogowe łącznie: 77,27%

Obiekty inżynierskie:

 • roboty przygotowawcze: 100%
 • fundamenty: 100%
 • podpory i konstrukcje oporowe: 100% 
 • ustroje nośne: 100%
 • łożyska: 100%
 • urządzenia dylatacyjne: 80%
 • odwodnienie: 95%
 • izolacje: 95%
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 70%
 • roboty przyobiektowe: 55%
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 65%
 • próbne obciążenia obiektu: 85%

Roboty mostowe łącznie: 87,00%

Roboty branżowe: 70,00%