Złożenie wniosku o ZRID

Planowany termin złożenia wniosku o ZRID zgodnie z umową to 18-10-2018r.