Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - 15.01.2020 r.

W dniu 15.01.2020 r. planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu cz. 9.
Zmiana organizacji polegać będzie na uruchomieniu objazdu z m. Babigoszcz po DZ-8 w celu możliwości wykonywania dalszych prac.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zasad ruchu określonych tymczasowym oznakowaniem.