Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - 17.01.2020 r.

W dniu 17.01.2020 r. planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu cz. 6.
Zmiana organizacji polegać będzie na zwężeniu obu jezdni do jednego pasa ruchu na odcinku połączenia z obwodnicą Goleniowa, w celu możliwości wykonywania dalszych prac.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zasad ruchu określonych tymczasowym oznakowaniem.