Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - 08.10.2020 r.

W dniu 08.10.2020 r. o godz. 12:00 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od obiektu PZDg-3 do węzła Babigoszcz (ok. km 44+000 do ok. km 57+000) polegającej na przełożeniu ruchu na lewą jezdnie S-3. 

Powyższa zmiana organizacji ruchu może spowodować kilkugodzinne utrudnienia w ruchu na odcinku trasy Brzozowo - Miękowo.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zasad ruchu określonych tymczasowym oznakowaniem.