Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - 03.11.2020 r.

W dniu 03.11.2020 r. o godz. 12:00 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu - cz. 19 - skrzyżowanie drogi DP 4269Z z dawną drogą DK3 (rejon obiektu WS-6).

Planowany czas obowiązywania powyższej organizacji ruchu: 4 tygodnie.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zasad ruchu określonych tymczasowym oznakowaniem.