Prace projektowe związane z przygotowaniem projektu wykonawczego

Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem projektu wykonawczego.