Prace projektowe związane z przygotowaniem projektu

Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem projektu budowlanego.