Postęp prac

Wykonywane są roboty w zakresie:

- odhumusowania terenu - zaawansowanie ok. 93% z całości zakresu robót,

- prowadzone są roboty ziemne związane z budową nasypów - zaawansowanie ok. 40% z całości zakresu robót,

prowadzone są roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów - zaawansowanie ok. 40% z całości zakresu robót,

- prowadzone są roboty związane z budową zbiorników retencyjnych,

- prowadzone są roboty w zakresie branży mostowej - zaawansowanie ok. 15% z całości zakresu robót.