Postęp prac

Wykonywane są roboty w zakresie :

- odhumusowania terenu - zaawansowanie ok. 40% z całości zakresu robót,

- prowadzone są roboty ziemne związane z budową nasypów - zaawansowanie ok. 5% z całości zakresu robót,

- prowadzone są roboty związane z budową zbiorników w rejonie węzła Miękowo,

- prowadzone są roboty w zakresie budowy mostów - zaawansowanie ok. 5% z całości zakresu robót.