Postęp prac

Wykonywane są roboty w zakresie:

- odhumusowania terenu - zaawansowanie ok. 95% z całości zakresu robót,

- robót ziemnych związanych z budową nasypów - zaawansowanie ok. 48% z całości zakresu robót,

- robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów - zaawansowanie ok. 48% z całości zakresu robót,

- nawierzchnie bitumiczne: ok. 1,5% z całości robót w tym zakresie,

- podbudowy z kruszywa i stabilizacja: ok. 20% z całości robót w tym zakresie,

- budowa przepustów: ok. 22% z całości robót w tym zakresie.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi: ok. 41% z całości robót w tym zakresie,

- trwają roboty mostowe na 14 obiektach,

- zakończono rozbiórkę obiektu MS-13.

Zaawansowanie robót branżowych wynosi:

- telekomunikacja + energetyka: ok. 12% z całości robót w tym zakresie,

- kanalizacja deszczowa: ok. 28% z całości robót w tym zakresie,

- wodociągowa: ok. 10% z całości robót w tym zakresie,

- gazowa: ok. 90% z całości robót w tym zakresie,

- MOP: ok. 15% z całości robót w tym zakresie,

- roboty wykończeniowe, w tym zieleń: 0,5%

- zbiorniki retencyjne: ok. 28% z całości robót w tym zakresie.