Kontakt

Wykonawca:
Budimex S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Biuro Budowy S3 Brzozowo-Miękowo
ul. Maszewska 3
72-100 Goleniów


Zamawiający:
GDDKiA
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin


Konsultant:
TPF Sp. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF Getinsa Euroestudios
S.L. 28028 Madryt
c/Ramon de Aguinaga 8

Biuro Inżyniera Kontraktu S3 Brzozowo-Miękowo
ul. Nowa 15, Łozienica
72-100 Goleniów