Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w dniach od 06 do 09-04-2021 r.

Informujemy, że w dniach od 06-04-2021 roku od godz. 13:00 do dnia 09-04-2021 roku Wykonawca planuje sukcesywne wprowadzanie Tymczasowej Organizacji Ruchu polegającej na przełożeniu obecnego ruchu na dwie jezdnie wybudowanej nowej drogi S-3 na całym odcinku od Brzozowa do Miękowa.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do zasad ruchu określonych tymczasowym oznakowaniem.