Uroczyste oddanie do ruchu w dniu 27-04-2021 r.

Informujemy, że w dniu 27-04-2021 roku na uroczystym spotkaniu z udziałem przedstawicieli Władz oddano do ruchu odcinek drogi ekspresowej S-3 Brzozowo-Miękowo i Miękowo-Rzęśnica.