Przegląd gwarancyjny drogi

Informujemy, że w dniu 07-10-2021 roku odbędzie się kolejny przegląd gwarancyjny drogi S3 Brzozowo-Miękowo.

Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera dokona bieżącego przeglądu wykonanych prac i usuniętych usterek.