Prowadzone są prace porządkowe i przeglądy gwarancyjne robót

Informujemy, że służby drogowe prowadzą cykliczne przeglądy gwarancyjne robót.

Prowadzone są prace porządkowe.

Wykonawca usuwa usterki stwierdzone w ramach przeglądów gwarancyjnych.