Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu z UE

w dniu 30 października 2020 roku podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0058/19-00 dla projektu „Budowa drogi
ekspresowej S3, odc. Miękowo – Brzozowo”.