Informacja dla użytkowników drogi DK3 - bezpieczeństwo ruchu drogowego na istniejącej DK3

Informujemy, że prowadzone są roboty budowlane związane z budową drogi S3 na odcinku Brzozowo-Miękowo.
W związku z powyższym mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu drogowym.
Prosimy użytkowników drogi DK3 o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie.