/WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

360 544 586,98 PLN

Wiadomości

2021-10-06

Przegląd gwarancyjny drogi

Informujemy, że w dniu 07-10-2021 roku odbędzie się kolejny przegląd gwarancyjny drogi S3 Brzozowo-Miękowo.

Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera dokona bieżącego przeglądu wykonanych prac i usuniętych usterek.


2021-10-06

Montaż urządzeń na MOP-ach pod wagi na stanowiskach do ważenia pojazdów dla służb ITD

Informujemy, że od dnia 07-10-2021 roku Wykonawca będzie montował dodatkowe wyposażenie na stanowiskach do ważenia pojazdów dla służb ITD w wyznaczonych miejscach na MOP-ach.

 Prosimy użytkowników drogi o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznakowanie prac na MOP-ach zlokalizowanych w okolicach m. Przybiernów.


2021-09-23

Prowadzone są prace porządkowe i przeglądy gwarancyjne robót

Informujemy, że służby drogowe prowadzą cykliczne przeglądy gwarancyjne robót.

Prowadzone są prace porządkowe.

Wykonawca usuwa usterki stwierdzone w ramach przeglądów gwarancyjnych.
/NUMER PROJEKTU

4.1/2410/3/2015/I-4/2017

/NAZWA KONTRAKTU

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-MiękowoZadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo

Odcinek stanowi część 1 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo –Rzęśnica”.

Długość projektowanej drogi ekspresowej wynosi 22,4 km.

W ramach zadania powstaną dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu po 3,5m szerokości i pasie awaryjnym o szerokości 2,5m, 18 obiektów mostowych,

drogi serwisowe, urządzenia ochrony środowiska, miejsce obsługi podróżnych MOP, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po zrealizowaniu inwestycji społeczeństwo będzie mogło korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej drogi ekspresowej.